Krzysztof Augustyn w ramach promocji i sprzedaży książki C64 Piksel po Pikselu przedłożył czytelnikom dodatek z pikselami…