28 lutego w godzinach 9:30-18:00 w Gmachu Audytoryjnym w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych…