Końcówka maja to… zaskakujący moment na odrobinę edukacji i barwnych adaptacji klasycznych powieści w obrazkowej formie.…