Jak mówi stare porzekadło: zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. To właśnie w związku z nim od lat z coraz większym niepokojem…