Wraz z dokumentem opisującym wykorzystanie nauczania maszynowego do rozpoznawania ułożenia palców za pośrednictwem…