Celem miało być 500 dolarów, po 50 godzinach zebrano ponad 250 tysięcy, kwota wciąż rośnie.…