Imperium musi upaść, nawet jeśli zajmie to tysiąc pokoleń!…