LEGO wie jak skłonić nas do sięgnięcia głęboko do portfeli. Na najbliższą gwiazdkę tatusiowie i kawalerowie prawdopodobnie zażyczą sobie…