Przyjemnie interesować się fenomenem na skalę światową.…