Podczas maratonu na wydarzeniu Guardian Con blok Bungie zebrał rekordową w historii wydarzenia kwotę.…