Muzyka z gier wideo już dawno wyszła poza grono odbiorców skupionych wyłącznie na stukaniu w kontrolery i wpatrywaniu się w ekran. Doczekała się…