O powstaniu PyDPaintera (czyli Deluxe Painta w wersji webowek, opracowanego w Pythonie) już wspominaliśmy, teraz otrzymujemy…