Dość ciekawie zaimplementowana mechanika rogue-like.…