Studio z Zagrzebia, znane ze względu na swoją twórczość związaną z traktującym wszystko poważnie Samem oraz za stworzenie świetnej…