Postanowieniem z dnia 8 stycznia 2016 r. Sąd Miejski w Pradze zdecydował o likwidacji firmy o numerze identyfikacyjnym…