Edward Findley, jak o sobie mówi – retro game developer – od wielu lat karmi graczy współczesnymi portami klasyków…