Ktoś kojarzy ten staro… KLASYK? Polski remake trochę zmienia, ale widać podobieństwa do oryginału.…