Od dziś w punktach sprzedaży prasy i na shop.pixel-magazine.com 48., majowy numer Pixela. Oto zawartość wydania:…