Zaczynamy tę podróż uwięzieni w miniaturowej klatce batyskafu, wykonując żmudne zadania poławiacza zagubionych ładunków.…