Pomimo prób uratowania modyfikacji, twórca moda musiał całkowicie skasować produkcję.…