Krzysztof Donal poinformował o przygotowaniu i udostępnieniu zarejestrowanym użytkownikom najnowszej edycji menedżera…