Kolejny powrót z odmętów zapomnienia? Dlaczego nie. Jeśli tylko za tym wszystkim będzie kryła się dobra gra……