Mieliśmy dostać film, dostaliśmy zamknięcie. ECHO pozostanie w sprzedaży.…