Strzelankom bardzo długo towarzyszyła zła sława. Dla ludzi, którzy w nie nigdy nie grali, były kontaminacją wszelkiego łączącego się…