EA podsumowuje kolejny kwartał fiskalny (dla swoich inwestorów) i otwiera worek z zapowiedziami. Możemy spodziewać się nowych…