Gra muzyczna zawierająca aż 20 tomów powieści (w tym sekcje i elementy rytmiczne, a także część fabularną) została opracowana…