Będę brutalnie szczery – żaden to news, bo wyjście gry z Early Access miało miejsce dwa miesiące temu. Niemniej chcę o nim wspomnieć.…