W procesie wieloletnich prac nad plantacją miniaturowych drzewek zawsze dostrzegałem pewną sprzeczność – z jednej strony…