Prezes Blizzarda przekazał pałeczkę swojemu następcy.…