Twórcy uznali, że to najlepszy sposób, by pokazać proceduralne rozczłonkowanie.…