Po ogromnym sukcesie kampanii na Kicstarterze, na której zebrano prawie 5 milionów funtów na opracowanie gry planszowej Tainted…