Trenta Reznora, lidera Nine Inch Nails przestawiać nie trzeba. Zapalonym graczom może być znany z przełomowej…