Ubisoft wciąż nie jest gotów wysłać nas w piracki rejs.…