Ośmielamy się donieść, że w niedzielę, 29 września 2019 r. w katowickim lokalu Drzwi Zwane Koniem odbędzie się Super Retro Video Games…