Demoscena została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Narodowy Instytut Dziedzictwa…