Kurt Vonnegut milczał przez dwie dekady zanim zabrał głos. Jak mantrę powtarza na kartach swojego fabularnego, zabarwionego…