Ubisoft w dalszym ciągu nie patrzy w metrykę jednemu ze swoich ciekawszych IP ostatnich lat i konsekwentnie go rozwija. Czasem…