Realia Stanów Zjednoczonych z okresu pierwszej połowy XX wieku często nasuwają skojarzenia z rozkwitem włoskiej przestępczości…