Soft robotics to po polsku miękka robotyka, konkretnie – dziedzina robotyki, która skupia się na konstruowaniu manipulatorów zbudowanych z elastycznych materiałów.

Większość z nas kojarzy roboty ze sztywnymi materiałami, ale dziedzina soft robotics jest rozwijana już od dłuższego czasu. Ciekawym przykładem demonstracyjnym związanym z miękką robotyką, może być chociażby efekt pracy naukowców z University of Maryland. Specjaliści zdołali osiągnąć wysoki poziom precyzji, przy zaledwie jednym przewodzie płynowym pod ciśnieniem, a jako demonstrację wybrali możliwość przejścia gry Super Mario Bros. na konsoli NES.

Standardowo, w celu kontrolowania trzech osobnych palców, należałoby zapewnić trzy osobne przewody, dostarczające płyn pod różnym ciśnieniem. Naukowcy z University of Maryland opracowali rozwiązanie, które jest oparte na jednym czujniku ciśnienia i umożliwia precyzyjne sterowanie wszystkimi palcami za pośrednictwem jednego przewodu z płynem. Ich miękka, mechaniczna dłoń została stworzona za pośrednictwem druku PolyJet 3D, a dzięki odpowiedniemu programowi, była w stanie przejść pierwszy poziom Super Mario Bros w czasie krótszym niż 90 sekund. Pokazuje to, że ich projekt charakteryzuje się wysokim stopniem precyzji, a wszystko to przy wykorzystaniu zaledwie jednego przewodu dostarczającego płyn pod różnym ciśnieniem. W praktyce – niskie ciśnienie spowoduje zgięcie jednego palca, średnie – zaowocuje zgięciem dwóch palców, a wysokie – przełoży się na zgięcie trzech palców.