City builder tworzony przez President Studio doczekał się wersji, w która teoretycznie da się pograć, więc jego twórcy właśnie otworzyli przed nami szansę na zbudowanie własnego miasta w realiach starożytnych Chin.

Najważniejsze w tej produkcji zdają się być precyzyjne odtworzone zabudowania, bazujące na historycznych przykładach budowli z epok dynastii Han i Tang. Oprócz decydowania o strukturach, które ustawimy w naszym mieście, będziemy mogli również zadbać o wykorzystanie pozostałej przestrzeni na udekorowanie miasta, a wszystko to na bazie ręcznie przygotowanych map i przyrody pełnej bambusowych lasów, zaśnieżonych gór lub malowniczych wybrzeży. Oprócz rozgrywek dla jednego gracza, w finalnej wersji Celestial Empire (gry pierwotnie rozwijanej pod tytułem Chinese City Constructor), przewidywana jest rywalizacja ze znajomymi. Wymiar ludzki city builder ma opierać się na zaspokajaniu potrzeb obywateli i uszczęśliwianiu ich, aby chętniej płacili podatki. Tradycyjnie zadbamy również o przemysł i łańcuchy produkcyjne, hodowlę zwierząt i uprawy roślin, wydobycie surowców i ich przetwarzanie, co docelowo umożliwi pozyskanie bardziej zaawansowanych produktów. Obok rozwoju technologii, wytwarzania i pozyskiwania zasobów przyjdzie nam także dbać o szlaki handlowe i zdobywanie partnerów, którzy chętnie odkupią nadwyżki lub uzupełnią nasze braki.

W Celestial Empire uwzględniono system zmieniających się pór roku i ich wpływ na plony oraz przetrwanie obywateli. Oprócz katastrof naturalnych przyjdzie nam też zmierzyć się z siłami mistycznymi, a budowę miasta ubarwią losowe zdarzenia oraz… konsekwencje naszych decyzji.