Od 20 000 zł do 400 000 zł dofinansowania można uzyskać po zatwierdzeniu wniosku w programie Rozwój Sektorów Kreatywnych zorganizowanym przez Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych.

Dotacje docelowo maja wspierać jedną z dziedzin kultury, łącząc ją z projektami badawczymi, nowoczesnymi narzędziami kreatywnymi, eksportem polskich przemysłów kreatywnych, prototypowaniem projektów oraz teledyskami. Szczegółowe informacje na temat założeń dotacji w ramach Rozwoju Sektorów Kreatywnych dostępne są na stronie CPRK. Nabór wniosków potrwa do 30 marca 2023 r. Łączna pula dotacji przeznaczonych na projekty wynosi 8 milionów zł.

Obszary kreatywne podlegające finansowaniu z programu Rozwój Sektorów Kreatywnych obejmują zarówno projekty kulturowe, edukacyjne, wideoklipy, rozwój badań i narzędzi promocji zagranicznej polskich branż, a także analizy porównawcze ekosystemu polskich branż kreatywnych na tle innych państw, organizację konferencji, warsztatów, seminariów i szkoleń o charakterze edukacyjnym.  Oto pełna lista zagadnień:

  1. Działania edukacyjne m.in mające na celu promowanie i upowszechnianie nowoczesnych narzędzi kreatywnych i technologicznych, pomocnych w budowaniu atrakcyjnego przekazu oraz wykorzystanie potencjału przemysłów kreatywnych w innych dziedzinach i sektorach.
  2. Projekty badawcze rozwijające potencjał polskich sektorów kreatywnych (m.in wszelkiego rodzaju analizy).
  3. Wspieranie eksportu polskich przemysłów kreatywnych, w tym rozwój narzędzi promocji zagranicznej polskich branż kreatywnych czy wsparcie promocyjno-eksportowych wydarzeń kulturalnych poza granicami kraju.
  4. Prototypowanie i rozwój projektów czyli rozwijanie projektów kreatywnych w fazach „poprototypowych”, lub tworzenie prototypów kulturowych dzieł branż kreatywnych, które następnie będą mogły posłużyć twórcom do poszukiwania inwestora w celu dalszego ich rozwoju.
  5. Artystyczne wideoklipy, które dzięki innowacyjności zyskają wysoki potencjał eksportowy.

W programie można zatem uzyskać dofinansowanie zarówno na projekty: badawcze, jak np. analizę

Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych zaprasza do udziału w programie Rozwój Sektorów Kreatywnych podmioty prowadzące działalność gospodarczą, samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Regulamin programu własnego CRPK – Rozwój Sektorów Kreatywnych dostępny jest w tym miejscu.