Twórcy gier wideo mogą już szykować i składać wnioski o dotacje w ramach Program Wsparcia Gier Wideo przygotowanego przez Centrum Rozwoju Projektów Kreatywnych (dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Program Wsparcia Gier Wideo ma za zadanie wspierać wszystkich twórców gier (także początkujących), dając możliwość pozyskanie środków na gry wideo na etapie prototypowania lub właśnie produkowanych gier. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu.

Wspieranie prototypów gier wideo ma wspomóc twórców w poszukiwania inwestorów, co ma posłużyć realizacji projektu. Centrum Rozwoju Projektów Kreatywnych zamierza poszukiwać ambitnych projektów w zakresie projektowania, produkcji i testowania, z wyłączeniem dystrybucji i promocji gotowych do sprzedaży produktów.

Program Wsparcia Gier Wideo ma docelowo być inwestycją w rozwój utalentowanych, kreatywnych i ambitnych polskich producentów kulturowych gier wideo. Dzięki dofinansowaniu, uczestnicy programu będą mogli przetestować mechanikę obiektów, mających wpływ na przebieg rozgrywki oraz dokonać oceny, a także sprawdzić, czy gra w wystarczającym stopniu wciąga odbiorcę, by widoczny był sens tworzenia jej pełnej wersji. Do udziału w Programie Wsparcia Gier Wideo Centrum Rozwoju Projektów Kreatywnych zaprasza podmioty prowadzące działalność gospodarczą, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego z zastrzeżeniem, że na dzień składania wniosku działalność gospodarcza nie może być zawieszona, a także organizacje pozarządowe. W ramach otwartego konkursu eksperci wybiorą projekty, które zostaną dofinansowane kwotą od 20 000 zł do 400 000 zł. Wnioski można składać do 30 marca 2023 r. Regulamin Programu Wsparcia Gier Wideo dostępny jest w tym miejscu.