Specjaliści od podboju i miłośnicy łaźni.

Choć nadchodzący dodatek Gathering Storm ma w teorii skupiać się na katastrofach naturalnych morzach, wulkanach i innych tragediach, pierwszą z nowych cywilizacji, jakie zapowiedziano w grze są Węgry, skupiające się na leczo, papryce i budowaniu miast nad rzekami. Cóż, przynajmniej jednej z tych rzeczy…

Na czele nacji staje Matthias Corvinus, czy, bardziej swojsko: Maciej Korwin, poprzednik Władysława Jagiellończyka na tronie Węgier. Jego specjalnością będzie podbój i korzystanie z armii zaciężnych należących do państw-miast. Co ciekawe, specjalną jednostką jest Husaria (Polska ma Uskrzydlonych Husarzy). Kraj będzie rozwijać się najszybciej dzięki gorącym źródłom i budowaniu miast nad rzekami. Więcej szczegółów w filmiku powyżej.