Fani klasycznych tekstówek – oto znakomite wieści dla was. Ozmoo, czyli interpreter gier Infocomu zapisanych w Z-code – znany od dwóch lat na C64, doczekał się swoich wariantów na inne maszyny z rodziny Commodore – to jest – Commodore Plus/4 (i jego warianty z rozszerzeniami pamięci) oraz Commodore 128.

Tym samym liczba tekstówek na wymienione platform wzrosło o ponad 30 tytułów (plus to, co uda nam się samodzielnie skonwertować).

Autor Ozmoo oferuje bowiem gotowe, webowe narzędzie pod tym adresem, które umożliwi nam konwersję wybranych tytułów Infocomu (lub przesłanie pliku Z-code oraz obrazków) i uzyskanie obrazu dyskietki na jedną ze wspieranych platform jako wynik. Stronę projektu Ozmoo znajdziemy w tym miejscu.