CHM (Computer History Museum) oferuje zbiór ciekawych archiwów dokumentujących historię rozwoju komputerów i oprogramowania. W zbiorach CHM znalazły się bowiem kody źródłowe kilku kluczowych narzędzi, systemów operacyjnych i aplikacji, do których możemy w każdej chwili zajrzeć.

To m.in. wczesne wersje systemu operacyjnego CP/M opracowanego przez Digital Research, kod źródłowy systemu operacyjnego Xerox Alto, DOS Apple II i MS-DOS. Wśród kodów źródłowych aplikacji znajdziemy m.in. pierwszego Adobe Photoshopa, MacPainta i QuickDraw oraz ojca rodu Deluxe Paint, stworzonego w dawnych laboratoriach Electronic Arts. Jest i Eudora – niegdyś popularny klient poczty elektronicznej. Wszystko opatrzone bogatym rysem historycznym, zdjęciami i ilustracjami. Miłej lektury.