Czwarta edycja wydarzenia organizowanego przez Fundację Culture Shock, łączącego kulturę i technologie mogilne FAM odbędzie się 8 października 2019 roku w Warszawie w Przestrzeń form Facebook, na ulicy Koszykowej 61. Tradycyjnie, dla uczestników FAM przewidziano warsztaty, pokazy nowych technologii oraz interaktywne panele dyskusyjne, umożliwiające dyskusję z zaproszonymi ekspertami.

Hasłem tegorocznej edycji FAM jest Kultura mobile, co sprowadza się do zagadnień obejmujących takie dziedziny jak projektowanie oprogramowania na urządzenia mobilne, rozwoju przy wsparciu technologii mobilnej oraz dostępu do kultury za pośrednictwem smartfonów. Nieodzownym elementem wydarzenia będą również panele poświęcone wykorzystaniu smartfonów do pozyskiwania wiedzy, kwestiom prywatności naszych danych oraz obszarom życia, w które ingerują mobilne technologie. Będzie też okazja dowiedzieć się więcej o mobilnej etyce i etykiecie. Wśród zagadnień FAM przewijają się także takie zagadnienia, jak… szczęście i spokój. Wśród prelegentów tegorocznej, czwartej edycji FAM wymieniani są menedżerowie i animatorzy kultury, projektanci i artyści oraz przedstawiciele instytucji kultury, organizacji pozarządowych, biznesu, mediów i administracji publicznej. Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do osób, które interesuje zastosowanie technologii mobilnych w edukacji i kulturze. Szczegółowy program 4 FAM dostępny jest na stronie konferencji. Wstęp na 4 FAM jest bezpłatny, po uprzedniej rejestracji. Pixel jest patronem medialnym czwartej edycji Forum Aplikacji i Gier Mobilnych.