Microsoft zapowiada DirectX 12 Ultimate z poważnymi zmianami w zakresie cieniowania, próbkowania i ray tracingu.

Wśród największych zmian wymieniane jest cieniowanie realizowane ze zmienną prędkością (zależnie od potrzeb), poprawiony moduł ray tracingu oraz modyfikacje wprowadzone w mesh shaderach. DirectX 12 Ultimate będzie platformą wspólną dla PC z Windows 10 oraz konsol Xbox Series X, co oczywiście ułatwi zadanie zespołom projektującym gry. Wśród zmian w module DXR wymieniane jest m.in. całkowite przerzucenie obliczeń związanych ze śledzeniem promieni światła na GPU i bardziej efektywne doczytywanie scen w rozległych światach z uwzględnieniem ray tracingu

Druga z istotnych zmian w DX12 Ultimate to wprowadzenie selektywnego cieniowania, co umożliwi odciążenie GPU w przypadku wybranych scen lub obiektów. Zapowiedź opisuje także moduł próbnika, który umożliwi lepszą optymalizację doboru zasobów potrzebnych do wypełnienia sceny teksturami.

Szczegółowe informacje na temat zmian w DirectX 12 Ultimate są dotępne na devblogu DirectX.

Announcing DirectX 12 Ultimate