O powstaniu PyDPaintera (czyli Deluxe Painta w wersji webowek, opracowanego w Pythonie) już wspominaliśmy, teraz otrzymujemy kolejne, dostępne za pośrednictwem przeglądarki WWW narzędzie dla piksalartowych grafików.

Bez wątpienia Deluxe Paint odcisnął na grafice rastrowej silne piętno, stąd i kolejne próby odkurzenia schematu pracy z aplikacją na której wzrastała niegdyś potęga studia Electronic Arts. Tym razem dostajemy wersję alfa webowego edytora grafiki, który radzi sobie z otwieraniem i zapisywaniem formatów IFF, w tym animacji i ikon.

DPaint.js oferuje również gotowe palety barw, specyficzne dla wybranych platform software’owych i sprzętowych (np. PICO-8). Jest i opcja podglądu naszej pracy w autentycznym, uruchamianym w oknie emulatora Deluxe Paincie II. Jednak DPaint.js idzie dalej, oferując m.in. prace na warstwach, dodatkowe filtry, o czym dowiemy się z poniższego nagrania: