Trwa rejestracja na maraton programowania zatytułowany Datathonu #OtwarteDane, podczas którego zadaniem postawionym przed programistami będzie projektowanie prototypów dla przyjeżdżających do Polski mieszkańców Ukrainy. Pula nagród to 60 000 zł oraz staże w NASK.

Datathon #OtwarteDane to wydarzenie skierowane do osób zainteresowanych tematyką open data, czyli baz danych i informacji, do których dostęp ma każdy, jak np. informacje udostępniane przez portal dane.gov.pl. To potężna baza, w której można znaleźć sortowalne, aktualne dane dotyczące wielu dziedzin życia: od transportu, przez finanse i administrację publicznej, środowiska, do informacji o wydarzeniach kulturowych, edukacyjnych i dotyczących zdrowia.

Tegoroczna edycja Datathonu #OtwarteDane stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania. Zadaniem uczestników będzie stworzenie aplikacji, która rozwiąże bieżące problemy społeczne, w tym np. pomoże uciekającym przed wojną mieszkańcom Ukrainy znaleźć pracę, miejsce do życia i godnego, samodzielnego funkcjonowania w Polsce. Programiści będą musieli stworzyć prototypy aplikacji korzystających z otwartych danych pochodzących z portalu dane.gov.pl. Do wykorzystania – przynajmniej jedno z API, które udostępnili partnerzy wydarzenia. Wydarzenie będzie też okazją do skorzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów oraz mentorów. Szczegóły wyzwań zostaną ogłoszone na miejscu.

Do Datathonu #OtwarteDane mogą zgłaszać się 3-5-osobowe zespoły mające własny pomysł na aplikację. Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie www.hackathon.gov.pl, gdzie należy dokonać rejestracji i potwierdzenia udziału. Datathon #OtwarteDane odbędzie się w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie 2 kwietnia 2022 r. i potrwa nieprzerwanie przez 24 godziny. Po prezentacji prac jury wybierze najlepszych w każdej kategorii.

Nagrody za zrealizowane zadania zostaną przyznane w trzech kategoriach, za wykorzystanie API do baz: TREZOR 3.0 Ministerstwa Finansów, Dziedzinowych Baz Wiedzy Głównego Urzędu Statystycznego oraz Rejestrów publicznych w Turystyce Ministerstwa Sportu i Turystyki.

  • System TREZOR 3.0 to baza Ministerstwa Finansów, która powstała, aby usprawnić zarządzanie budżetem państwa. Weryfikuje ponoszone wydatki z planami finansowymi jednostek budżetowych. API do TREZOR 3.0 udostępnia Ministerstwo Finansów.
  • API do Rejestrów publicznych w Turystyce to m.in. informacje o usługach działających w Polsce obiektów turystycznych, w tym: pensjonatów, kempingów, domków, schronisk, moteli i hoteli, usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz uprawnieniach nadanych przewodnikom górskim i obiektom hotelarskim. API do Rejestrów Publicznych w Turystyce udostępniło Ministerstwo Sportu i Turystyki.
  • Dziedzinowe Bazy Wiedzy, które otworzył przez API Główny Urząd Statystyczny, to bieżące wskaźniki koniunktury, wyniki finansowe poszczególnych branż, czy informacje o sytuacji na rynku pracy w czasie pandemii COVID-19. API do Dziedzinowych Baz Wiedzy można znaleźć na portalu dane.gov.pl.

Przygotowania do Datathonu warto rozpocząć od przejrzenia innych otwartych danych, udostępnionych przez API w portalu dane.gov.pl. Datathon #OtwarteDane jest realizowany w ramach projektu Otwarte dane plus z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020.

Więcej informacji na profilu FB oraz Twitterze.