Za każdym razem, gdy otworzysz w przeglądarce ten adres stacja dyskietek 1541 podłączona do Commodore 64 wyda z siebie charakterystyczny odgłos…

To nie jest pierwszy przypadek podłączenia 8-bitowego Commodore 64 do Internetu i wykorzystania w roli powolnego (i bardzo skromnego), ale działającego serwera WWW – po otworzeniu wskazanego powyżej adresu zobaczymy prostą stronę WWW, wystylizowaną na ekran startowy C64. Za całość odpowiada C64G, 1541C oraz interfejs ETFT. Zalecamy cierpliwość w czasie otwierania strony, wiadomo że stacje dyskietek do C64 do najszybszych nie należą (bez fastloaderów).